Το ιατρείο - slider

medical tourismΤο Ιατρείο Πλαστικής χειρουργικής αναλαμβάνει για Θεραπείες Χειρουργικές και μη, Έλληνες της Διασποράς και ξένους. Στα πλαίσια της καλύτερης εξυπηρέτησης προσφέρονται έτοιμα πακέτα διαμονής αλλά και ψυχαγωγίας. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρόνους παραμονής και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την καλύτερη οργάνωση του ταξιδιού σας.

Δείτε την ιστοσελίδα του συνεργάτη μας GSS International Travel & Congress.

Επίσης δείτε και το ενημερωτικό με τις επιλογές διαμονής, υπηρεσιών και tours.

Όλοι οι ασθενείς θα πρέπει να είναι στην Ελλάδα 2 μέρες πριν από το χειρουργείο.

Κοιλιοπλαστική

Απαραίτητη είναι η διαμονή της ασθενούς 15 ημέρες μετά το χειρουργείο. Την πρώτη εβδομάδα δεν θα είναι διαθέσιμη για εκδρομές αλλά μπορεί να κάνει απλές εξορμήσεις χωρίς περπάτημα τη δεύτερη εβδομάδα.

Μειωτική μαστών

Απαραίτητη είναι η διαμονή της ασθενούς 15 ημέρες μετά το χειρουργείο. Την πρώτη εβδομάδα θα είναι διαθέσιμη για απλές εξορμήσεις χωρίς περπάτημα. Τη δεύτερη εβδομάδα μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα πράγματα.

Αυξητική μαστών

Απαραίτητη είναι η διαμονή της ασθενούς 8 ημέρες. Από τη δεύτερη μετεγχειρητική ημέρα είναι διαθέσιμη για απλές εξορμήσεις.

Facelift

Απαραίτητη είναι η διαμονή της ασθενούς 15 ημέρες μετά το χειρουργείο. Την πρώτη εβδομάδα θα είναι διαθέσιμη για απλές εξορμήσεις χωρίς περπάτημα. Τη δεύτερη εβδομάδα μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα πράγματα.

Minifacelift

Απαραίτητη είναι η διαμονή της ασθενούς 8 ημέρες. Από τη δεύτερη μετεγχειρητική ημέρα είναι διαθέσιμη για απλές εξορμήσεις.

Βλεφαροπλαστική

Απαραίτητη είναι η διαμονή της ασθενούς 8 ημέρες για άνω βλεφαροπλαστική και 10 ημέρες για άνω και κάτω βλεφαροπλαστική. Μπορεί από τη 2η μετεγχειρητική ημέρα να κάνει εκδρομές αλλά καλό είναι να αποφεύγει την άμεση έκθεση στον ήλιο.

Λιποαναρρόφηση

Απαραίτητη είναι η διαμονή της ασθενούς 5 ημέρες. Μπορεί από την δεύτερη μετεγχειρητική ημέρα να κάνει απλές εξορμήσεις χωρίς πολύ περπάτημα.

Ενέσιμες θεραπείες

Botox, juvederm, mesotherapy, threads, peelings

Απαραίτητη είναι η διαμονή της ασθενούς 48 ώρες. Μπορεί να κάνει κανονικές διακοπές. Για peelings απαγορεύεται η έκθεση στον ήλιο.

Ωτοπλαστική

Απαραίτητη η διαμονή 1εβδομάδα. Μπορεί να κάνει κανονικές διακοπές.

Ρινοπλαστική

Απαραίτητη είναι η διαμονή της ασθενούς 10 ημέρες. Μπορεί να κάνει κανονικές διακοπές 3 μέρες μετά.

Βραχιοπλαστική

Απαραίτητη είναι η διαμονή της ασθενούς 10 ημέρες. Από την Τρίτη ημέρα μπορεί να κάνει κανονικά διακοπές.

Πλαστική μηρών

Απαραίτητη είναι η διαμονή της ασθενούς 15 ημέρες. Την πρώτη εβδομάδα δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα αλλά την δεύτερη μπορεί να κάνει απλές εξορμήσεις χωρίς περπάτημα.

Λιπογλυπτική

Απαραίτητη είναι η διαμονή της ασθενούς 10 ημέρες. Μπορεί να κάνει απλές εξορμήσεις από την 3η μετεγχειρητική ημέρα.

 

Ο συνδυασμός χειρουργείων είναι πιθανός και δεν αυξάνει τις μέρες παραμονής της ασθενούς.

Σε πιθανότητα επιπλοκής τα παραπάνω μπορεί να αλλάξουν.

Είμαι στη διάθεση σας για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία