Προσοχή! Το site αυτό εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να απαντήσει σε όλες της απορίες του ενδιαφερόμενου. Πριν την εξαγωγή συμπερασμάτων συστήνεται ένα ραντεβού με έναν πλαστικό χειρουργό προκειμένου να συζητηθούν όλοι οι παράμετροι . Κάθε ασθενής είναι ξεχωριστός και κάθε περίπτωση διαφορετική για αυτόν τον λόγο κανενός είδους συμπεράσματα δεν πρέπει να διεξαχθούν πριν από μια συζήτηση με έναν καλά εκπαιδευμένο πλαστικό χειρουργό.

slider